Dagens lunch på balkongen

MMS

Dagens lunch på balkongen


Skål!

MMS

Skål!


Vi har det bra

MMS

Vi har det bra


Mellanlandning i Las Palmas

MMS

Mellanlandning i Las Palmas


På arlanda...

MMS

På arlanda...


Nu åker vi...

..snart i alla fall. Natten mellan onsdag och torsdag åker vi till Pipa i Brasilien!!! Hemma igen den 5 dec. Lovar att uppdatera här om jag får tag på en dator med internet där borta. Här är några bilder från ving's hemsida...

    
Svartis med laserpekaren igen...


Bloggen har problem...

Båda inläggen med Svartis som pluggar är skickade i helgen, det första i fredags och det andra i lördags. Inte samtidigt inatt som det kan se ut på klockslagen. Verkar som blogg.se fortfarande har problem med mobilbloggningen...


Vi pluggar...

MMS

Vi pluggar...


Vi pluggar...

MMS

Vi pluggar...


Nytt i sovrummet

Jag har ju glömt att visa att vi målat ytterdörren i sovrummet. Den såg ut så här tidigare...
Och nu är den så här vit och fin...
En tavla har vi lyckats få upp på väggen också...
Närbild på tavlan...
Bilderna är tagna på Ragnhildsskär på Otterön i somras


Helgen som gick...Spenderades här framför datorn, från fredageftermiddag till klockan nio i söndagskväll satt jag här och kämpade med min hemtenta. Fy f-n säger jag bara, inte kul alls. Men så himla skönt att den äntligen är färdig! Nu är det bara att vänta och se om man blir godkänd...

Nu får jag äntligen börja med den kursen som är intressant, "Grundläggande redovisning".  Lyssnade på dom första föreläsningarna igår och jag hade faktiskt svårt att lägga av och gå och lägga mig, det måste väl betyda att det är intressant!? Den enda nackdelen är att det är en väldigt dum tid på året att plugga. Först ska vi utomlands två veckor sen är det jul och nyår. Men det ska väl lösa sig hoppas jag. Kommer faktiskt ta med mig böckerna till Brasilien, kan ju i alla fall plugga på planet tänkte jag.

Tänder ett ljus...

...för alla som gått bort, alla som vi saknar. Många tankar som snurrar en sån här helg.
Det är ju fortfarande så otroligt tomt, undrar om det någonsin kommer kännas bättre!?


Det här roar jag mig med i helgen...

Hemtentamen kurs OVA0100

Uppgift 1     Organisationsteori.Med en organisations intressenter avses de individer, grupper och organisationer som i något avseende har en utbytesrelation med organisationen. Du skall välja en fiktiv organisation (låtsasföretag, förening eller en annan påhittad organisation) och ge exempel på denna organisations intressentbild. Du skall också ge exempel på konflikter som kan uppstå i denna intressebalans och kort redogöra för någon modell/teori från denna kurs med anknytning till den valda organisationen. Du skall göra hänvisning till  kurslitteratur eller föreläsningar men även göra egna reflektioner.Uppgift 2       OrganisationskulturVi antar att du har fått i uppdrag att analysera en organisation utifrån det kulturella perspektivet. Redogör utförligt för vad (vilka faktorer/fenomen/processer etc) du  analyserar, hur (metod) du kan gå tillväga samt vilka antaganden som ligger bakom detta perspektiv. Diskutera även varför och hur en stark kultur kan vara en tillgång respektive ett hinder för organisationen.


Välj därefter ut tre av kursens övriga moment (ledarskap, vetenskapsteori, beslut etc) och redogör för hur och varför organisationskultur påverkar/påverkas av / valda moment.


Uppgift 3      Beslutsfattande

  

Världen står mitt uppe i en omfattande oro på finansmarknaderna. Ett stort antal beslut har tagits och kommer att tas under den närmaste tiden. I vår kurs har vi bland olika beslutsteorier diskuterat teorierna om grupptänkande; två stycken olika.

a) redogör för de två teorierna om grupptänkande

b) reflektera över hur de två teorierna kan relateras till det som nu sker på finansmarknaden och beskriv på vilket sätt som du upplever det. Ge exempel på beslut som tagits och som kan relateras till båda typerna av teorier om grupptänkande.


Uppgift 4   Kommunikation


Interpersonell kommunikation:

Situationen är följande: Du sitter på ett lagom trendigt café och fikar med en av dina närmaste kompisar. Det är tidig kväll, och lokalen är välfrekventerad vid tillfället. Du och din vän diskuterar finanskrisen. Ni är inte helt överens, och diskussionen blir rätt het. Ni blir emellertid inte ovänner, utan det slutar med att ni enas om att ni är oense.


Analysera situationen med avseende på de faktorer som påverkar hur kommunikationsmönstret mellan dig och din kompis ser ut. Med andra ord: ange vilka omständigheter som har betydelse för hur mönstret utvecklas, och på vilket sätt dessa har betydelse. Eftersom det är en tänkt situation måste du naturligtvis fabulera hur dessa omständigheter ter sig. Poängen är inte att beskriva situationen så autentisk som möjligt, utan poängen är att försöka identifiera och beskriva de omständigheter (som t ex interpersonell färdighet - eller brist på samma) som kan tänkas ha betydelse för kommunikationen.


(Max 1 A4)


Uppgift 5          Vetenskapsteori

  

Diskutera varför det är viktigt att ägna sig åt vetenskapsteori och vad det innebär. Beskriv vidare utförligt två vetenskapliga huvudinriktningar som vi pratat om under kursen och förklara hur man drar slutsatser och vilka metoder som används inom respektive inriktning. Ge exempel på undersökning där det är relevant att använda en av de valda inriktningarna. Motivera.


Uppgift 6    Institutionell teori

  

Citat från kurslitteraturen: " ....Forskare argumenterar för att organisationer är institutionaliserade. Det innebär att det snarare är omgivningen och hur saker har gjorts tidigare, som påverkar vad som görs i en organisation...."  Reflektera runt detta citat och ge tre exempel som visar innebörden av institutionell teori. Reflektioner och exempel  skall hänvisas till kurslitteraturen.

RSS 2.0